leerkrachten

Contacten met de basisscholen

De TooropMavo vindt het belangrijk dat er een goed contact bestaat met de aanleverende basisscholen. Niet alleen de "warme overdracht" bij de overstap van PO naar VO is hierbij van belang maar ook het gegeven van feedback in een later stadium.
Om dit te realiseren werkt de TooropMavo met vijf (vaste) contactpersonen voor de basisscholen. Deze contactpersonen (tevens onze mentoren van klas 1) hebben per regio contact met de basisscholen. Waar mogelijk brengen deze contactpersonen minimaal één keer per schooljaar een bezoek aan de aanleverende basisschool.
Natuurlijk staat de het leerkrachten van groep 8 of de IB-ers ook vrij om contact met de TooropMavo op te nemen.

Informatievoorziening

  • Op onze website
  • In de Schoolkeuzegids (Rotterdam)
  • Middels ons informatiepakket (folders, hit-kaarten en posters voor onze open dag) Dit pakket wordt begin januari naar iedere basisschool binnen ons voedingsgebied verstuurd.
  • Op scholenmarkten
  • Op onze open dag
  • Tijdens onze lesjes middagen (Beide lesjesmiddagen vinden in januari/februari op woensdagmiddag plaats en zijn bedoeld voor leerlingen met een passend onderwijsadvies).
  • Verder kan er natuurlijk altijd op aanvraag informatie verstrekt worden.

Aanvullende informatie is te vinden op: