Coronavirus update
13 maart 2020 / categorie:
 •  School
 • , Nieuws
 • Beste ouder(s) / verzorger(s) van de TooropMavo,

   

  Naar aanleiding van de persconferentie gister over het coronavirus in Nederland, voorzien wij u hierbij van een update.

   

  Zoals eerder aangegeven, houden wij ons aan de richtlijnen en adviezen van de autoriteiten en het RIVM.

   

  Wij gaan er vanuit dat ouders, leerlingen en medewerkers hun verantwoordelijkheid nemen en zich houden aan deze nieuwe maatregelen zoals deze zijn gepubliceerd op 12 maart 2020 (zie hieronder).

  Aanvullend is er, in samenspraak met het College van Bestuur van LMC-VO, besloten om alle geplande (meerdaagse) reizen in de maand maart, zowel in binnen-als buitenland af te lasten.

   

  Tot nadere berichtgeving betekent dit dat de lessen voorlopig zoveel mogelijk doorgang zullen vinden conform het reguliere rooster.

  Gezien het advies, om bij twijfel thuis te blijven, is het niet ondenkbaar dat er door afwezigheid van collega’s meer lesuren uit zullen vallen dan gebruikelijk.

  Wij proberen hier zo goed mogelijk op te anticiperen en doen ons best om de lessen zoveel  mogelijk op elkaar aan te laten sluiten zodat het aantal ‘tussenuren’ beperkt blijft.

  Houd het dagrooster en de roosterwijzingen dus goed in de gaten.

   

  Met vriendelijke groet,

   

  Martin van Zanten