onderwijs op afstand
16 maart 2020 / categorie:
 •  School
 • , Nieuws
 • Geachte ouder(s) / verzorger(s),

  Beste leerling,

   

  Gezien alle maatregelen met betrekking tot het indammen van het Coronavirus staan we de komende weken met elkaar voor een onderwijskundige uitdaging.

  ‘Samen voor goed onderwijs’, één van de kernwaarde op de TooropMavo, zal hierbij wederom centraal staan.  

  Wij gaan de komende weken ‘Onderwijs op Afstand’ organiseren en daarbij wordt van school, docenten, leerlingen en ouders een bijzondere inspanning gevraagd.

  Wat kunt u van school en de docenten verwachten:

  • Alle docenten leveren per vak en per leerlaag een weekopdracht aan in Magister.

  (De omvang van de opdracht is in klokuren gelijk aan het reguliere aantal lesuren van dat vak in een week. Heb je normaal twee uur Nederlands in een week, dan krijg je nu een weekopdracht van 2 klokuren. Gemiddeld kom je dan uit op 4 studiewerkuren per dag!)

  • Bij de weekopdracht zit een omschrijving zodat de leerlingen weten wat ze moeten doen.

  (Soms zit er ook een presentatie, een instructiefilmpje of een handig ‘link’ bij).

  • Iedere docent geeft in zijn weekopdracht aan op welke momenten hij/zij in zal gaan op vragen die de leerlingen via Magister/(Magisterberichten) aan hem/haar gesteld hebben.

   

  Wat verwachten wij van de leerlingen:

  • Leerlingen maken hun weekopdrachten en leveren die in via Magister/(Magister-opdrachten)

  Er zijn in principe vier standaard hulplijnen:

  • Zoek op internet naar informatie of tips
  • Bel, app of…. een medeleerling
  • Vraag het aan iemand thuis (broer, zus, ouder, verzorger…)
  • Stel je vraag via Magister/(Magisterberichten) aan je docent

   

  Wat verwachten wij van de ouder(s)/ verzorger(s):

  • Dat u deze brief doorneemt met uw zoon/dochter
  • Verder wordt van u vooral een ondersteunende en stimulerende rol verwacht. Zo kunt u:
   • Helpen bij het maken van de weekplanning
   • Uitleg geven bij de weekopdrachten
   • Helpen bij het formuleren van concrete vragen

  Let wel: wij gaan er vanuit dat de leerlingen de opdrachten maken en dat ze dus vooruitgang boeken in hun studie. Als de scholen weer open gaan, sluiten we aan op dat verwachte niveau. Voorkom dus achterstanden.

   

  Wat is verder belangrijk:

  • Magister wordt gebruikt als platform voor de opdrachten en voor de communicatie met leerlingen en ouders.
  • De mentor blijft bij school gerelateerde vragen het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders.
  • Over het centraal examen (CE) is op dit moment nog geen concrete informatie bekend. Mogelijk worden de examens verplaatst naar een later tijdstip. Zodra wij meer weten informeren wij u. De schoolexamens (SE-week) en ook het CspE voor de Beeldende vakken wordt uitgesteld. Ook hierover ontvangt u nader informatie.
  • De Parijsreis voor klas 4 is geannuleerd en gaat dus niet door. Dit heeft zowel te maken met de reismogelijkheden (onmogelijkheden) als met het beperkt aantal resterende lesdagen.

   

  Wij gaan ons uiterste best doen om ook ‘Samen voor goed Onderwijs op Afstand’ succesvol te maken.

   

  Met vriendelijke groet,

   

  Namens het team van de TooropMavo

  Marijke de Nekker

  Martin van Zanten