10 september 2020 / categorie:
 •  School
 • ,  Nieuws
 • Kennismakingsavonden 2020

  In de week van 7 september 2020 hebben de kennismakingsavonden plaats gevonden voor alle leerjaren. De presentaties kunt u hieronder bekijken.

  KLAS 1

  KLAS 2

  KLAS 3 

  KLAS 4 

  4 september 2020 / categorie:
 •  School
 • ,  Nieuws
 • Brugklaskamp 2020

  Brugklaskamp 2020

  Informatiebrief

  26 augustus 2020 / categorie:
 •  School
 • ,  Nieuws
 • informatiebrief start schooljaar 2020-2021

  25 juni 2020 / categorie:
 •  School
 • ,  Nieuws
 • Zomercampus010

  Zomercampus010

  Wil je na de zomer met vertrouwen eindexamen doen in het vmbo? En wil je niet de hele zomer thuis zitten? Doe dan mee aan Zomercampus010. De leukste en grootste zomercampus van Nederland. Het programma duurt twee weken (acht dagdelen), dus er blijft genoeg tijd over voor andere zomerplannen.
  En: het is gratis.

  Informatie: 

  ouders

  leerlingen

  aanmeldformulier

  8 juni 2020 / categorie:
 •  School
 • ,  Nieuws
 • Trots op onze geslaagden!

  Trots op onze geslaagden!

  In deze bijzondere periode zijn wij meer dan trots op onze geslaagden! Complimenten voor hun inspanningen de afgelopen 4 jaar. We mogen dan ook met trots zeggen dat 100% is geslaagd!! 

  29 mei 2020 / categorie:
 •  School
 • ,  Nieuws
 • Opening school 2 juni

  Hieronder treft u de informatiebrief betreffende de opening van de school per 2 juni. 

  informatie klas 1

  informatie klas 2

  informatie klas 3

  informatie klas 4, afronding

  29 mei 2020 / categorie:
 •  School
 • ,  Nieuws
 • Cambridge English

  Voor de leerlingen die naar klas 2 gaan is er een mogelijkheid om Cambridge English te volgen. Hierover is een e-mail naar ouders verzonden. Mocht uw kind interesse hebben dan is aanmelden mogelijk tot 5 juni 2020 door een e-mail te sturen naar lverhagen@detooropmavo.nl onder vermelding van naam en klas.

   

  Ook voor de leerlingen die nu al in klas 2 Cambridge volgen is het mogelijk om in klas 3 Cambridge te kiezen. Ook hier kan er tot 5 juni worden aangemeld door een e-mail te sturen naar lverhagen@detooropmavo.nl onder vermelding van naam en klas.

  6 mei 2020 / categorie:
 •  School
 • info nieuwe brugklasleerlingen

  Inmiddels hebben wij bijna alle nieuwe brugklasleerlingen gesproken. Eind week 23 of begin week 24 krijgen alle leerlingen een e-mail met de klasindeling. Op 16 of 17 juni zullen wij de klassen ontvangen om kennis te maken.

  De mentoren kunnen niet wachten om jullie te ontmoeten!

   

  info nieuwe brugklasleerlingen

  informatiebrief april 2020

  informatiebrief 6 mei 2020

  presentatie kennismaking 16 & 17 juni 2020

  17 april 2020 / categorie:
 •  School
 • ,  Nieuws
 • klas 4 SE rooster

  16 maart 2020 / categorie:
 •  School
 • ,  Nieuws
 • onderwijs op afstand

  Geachte ouder(s) / verzorger(s),

  Beste leerling,

   

  Gezien alle maatregelen met betrekking tot het indammen van het Coronavirus staan we de komende weken met elkaar voor een onderwijskundige uitdaging.

  ‘Samen voor goed onderwijs’, één van de kernwaarde op de TooropMavo, zal hierbij wederom centraal staan.  

  Wij gaan de komende weken ‘Onderwijs op Afstand’ organiseren en daarbij wordt van school, docenten, leerlingen en ouders een bijzondere inspanning gevraagd.

  Wat kunt u van school en de docenten verwachten:

  • Alle docenten leveren per vak en per leerlaag een weekopdracht aan in Magister.

  (De omvang van de opdracht is in klokuren gelijk aan het reguliere aantal lesuren van dat vak in een week. Heb je normaal twee uur Nederlands in een week, dan krijg je nu een weekopdracht van 2 klokuren. Gemiddeld kom je dan uit op 4 studiewerkuren per dag!)

  • Bij de weekopdracht zit een omschrijving zodat de leerlingen weten wat ze moeten doen.

  (Soms zit er ook een presentatie, een instructiefilmpje of een handig ‘link’ bij).

  • Iedere docent geeft in zijn weekopdracht aan op welke momenten hij/zij in zal gaan op vragen die de leerlingen via Magister/(Magisterberichten) aan hem/haar gesteld hebben.

   

  Wat verwachten wij van de leerlingen:

  • Leerlingen maken hun weekopdrachten en leveren die in via Magister/(Magister-opdrachten)

  Er zijn in principe vier standaard hulplijnen:

  • Zoek op internet naar informatie of tips
  • Bel, app of…. een medeleerling
  • Vraag het aan iemand thuis (broer, zus, ouder, verzorger…)
  • Stel je vraag via Magister/(Magisterberichten) aan je docent

   

  Wat verwachten wij van de ouder(s)/ verzorger(s):

  • Dat u deze brief doorneemt met uw zoon/dochter
  • Verder wordt van u vooral een ondersteunende en stimulerende rol verwacht. Zo kunt u:
   • Helpen bij het maken van de weekplanning
   • Uitleg geven bij de weekopdrachten
   • Helpen bij het formuleren van concrete vragen

  Let wel: wij gaan er vanuit dat de leerlingen de opdrachten maken en dat ze dus vooruitgang boeken in hun studie. Als de scholen weer open gaan, sluiten we aan op dat verwachte niveau. Voorkom dus achterstanden.

   

  Wat is verder belangrijk:

  • Magister wordt gebruikt als platform voor de opdrachten en voor de communicatie met leerlingen en ouders.
  • De mentor blijft bij school gerelateerde vragen het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders.
  • Over het centraal examen (CE) is op dit moment nog geen concrete informatie bekend. Mogelijk worden de examens verplaatst naar een later tijdstip. Zodra wij meer weten informeren wij u. De schoolexamens (SE-week) en ook het CspE voor de Beeldende vakken wordt uitgesteld. Ook hierover ontvangt u nader informatie.
  • De Parijsreis voor klas 4 is geannuleerd en gaat dus niet door. Dit heeft zowel te maken met de reismogelijkheden (onmogelijkheden) als met het beperkt aantal resterende lesdagen.

   

  Wij gaan ons uiterste best doen om ook ‘Samen voor goed Onderwijs op Afstand’ succesvol te maken.

   

  Met vriendelijke groet,

   

  Namens het team van de TooropMavo

  Marijke de Nekker

  Martin van Zanten

  15 maart 2020 / categorie:
 •  School
 • ,  Nieuws
 • Tijdelijke sluiting Toorop i.v.m. coronavirus

  Beste ouder(s)/verzorger(s),


  Zoals aangekondigd in de brief van vrijdag 13-3 jl. brengen wij u graag op de hoogte van
  een aantal belangrijke maatregelen. Wij hebben namelijk vandaag samen met onze
  directies kennis genomen van het besluit van het kabinet om de scholen in Nederland tot
  en met 6 april te sluiten.

  Door op deze link te klikken kunt u de informatie brief verder lezen.

   

  13 maart 2020 / categorie:
 •  School
 • ,  Nieuws
 • Coronavirus update

  Beste ouder(s) / verzorger(s) van de TooropMavo,

   

  Naar aanleiding van de persconferentie gister over het coronavirus in Nederland, voorzien wij u hierbij van een update.

   

  Zoals eerder aangegeven, houden wij ons aan de richtlijnen en adviezen van de autoriteiten en het RIVM.

   

  Wij gaan er vanuit dat ouders, leerlingen en medewerkers hun verantwoordelijkheid nemen en zich houden aan deze nieuwe maatregelen zoals deze zijn gepubliceerd op 12 maart 2020 (zie hieronder).

  Aanvullend is er, in samenspraak met het College van Bestuur van LMC-VO, besloten om alle geplande (meerdaagse) reizen in de maand maart, zowel in binnen-als buitenland af te lasten.

   

  Tot nadere berichtgeving betekent dit dat de lessen voorlopig zoveel mogelijk doorgang zullen vinden conform het reguliere rooster.

  Gezien het advies, om bij twijfel thuis te blijven, is het niet ondenkbaar dat er door afwezigheid van collega’s meer lesuren uit zullen vallen dan gebruikelijk.

  Wij proberen hier zo goed mogelijk op te anticiperen en doen ons best om de lessen zoveel  mogelijk op elkaar aan te laten sluiten zodat het aantal ‘tussenuren’ beperkt blijft.

  Houd het dagrooster en de roosterwijzingen dus goed in de gaten.

   

  Met vriendelijke groet,

   

  Martin van Zanten

  13 maart 2020 / categorie:
 •  School
 • ,  Nieuws
 • Plaatsing klas 1 schooljaar 2020-2021

  Plaatsing TooropMavo

  Mavo:

  De leerlingen die zich hebben aangemeld voor de Mavo-groep (de groene nummers) kunnen qua aantal allemaal geplaatst worden op de TooropMavo. Dit betreft de volgende aanmeldnummers:

   

  Mavo/havo:

  Op donderdagochtend 19 maart 2020 heeft de loting plaats gevonden. De volgende Oranje nummers zijn ingeloot:

   

  302

  309

  320

  328

  303

  310

  321

  329

  304

  311

  322

  331

  305

  312

  323

  333

  306

  313

  325

  334

  307

  314

  326

  335

  308

  318

  327

  336

   

  De volgende Oranje nummers zijn helaas niet ingeloot. De onderstaande volgorde is tevens de volgorde van de wachtlijst. De leerlingen die niet zijn ingeloot kunnen wij wel een plekje bieden in onze mavo-groep.

   

  1: 324

  2: 315

  3: 317

  4: 316

  5: 330

  6: 332

  7: 301

   

  11 maart 2020 / categorie:
 •  School
 • ,  Nieuws
 • Corona Virus

  Beste ouder(s), 

   

  Nu het nieuwe Coronavirus is vastgesteld in Nederland, leidt dit tot allerlei vragen. Ook bij ons.
  Wij volgen de ontwikkelingen rondom het Coronavirus op de voet en volgen de adviezen van de GGD en het RIVM op. 

  Vooralsnog is er geen reden voor aanvullende maatregelen en zal er gewoon lesgegeven worden. 

  We gaan er vanuit dat ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen de aanwijzingen van het RIVM opvolgen bij twijfel over de gezondheid. 

   

  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-onderwijs

   

  Het RIVM deelt een aantal maatregelen die verspreiding van het virus kunnen voorkomen. Het is verstandig die te delen met uw kind. De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het nieuwe Coronavirus te voorkomen, zijn:

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes

  Indien u naar aanleiding van bovenstaande vragen heeft, neemt u dan gerust contact met ons op.

   

  Met vriendelijke groet,

   

  Directie TooropMavo

  21 februari 2020 / categorie:
 •  School
 • ,  Nieuws
 • Luchtvaartproject

  Een vliegende start voor leerlingen van klas 3!

   

  Leerlingen in klas 3 namen deel aan het luchtvaartproject ‘Maak je eigen vliegplan’. In samenwerking met Django Boer van AeroplaneCruise Rotterdam pasten de leerlingen de theorie die ze bij natuurkunde leren toe in de voorbereiding van één van de onderdelen van een vluchtplan: ze leerden de hefboomwet toepassen in het beladen van een Cessna 172. Daarnaast dachten ze na over een verbetering die het vliegtuig meer duurzaam zou kunnen maken. Ook een bezoek aan het TechniekCollege Rotterdam stond op het programma om meer inzicht te krijgen in mogelijke technische vervolgopleidingen.

   

  Als afsluiting presenteerden alle leerlingen hun project en de groep die dit het beste deed mocht een echte vlucht boven Rotterdam maken!

   

  Kick-off project

   

  Bezoek TechniekCollege Rotterdam

   

  Presentaties

  Het winnende team

  16 januari 2020 / categorie:
 •  School
 • ,  Nieuws
 • klas 1 IFFR

  klas 1 IFFR

  Klik HIER voor de brief.

  14 januari 2020 / categorie:
 •  School
 • ,  Nieuws
 • toetsweek roosters

  Hier onder kun je de toetsweek roosters vinden. De toetsweek is van maandag 27 januari t/m vrijdag 31 januari.

  klas 1

  klas 2

  klas 3

  klas 4

  6 januari 2020 / categorie:
 •  School
 • Open Dag 8 februari 2020

  Open Dag 8 februari 2020, 11.00-15.00uur

   

  5 december 2019 / categorie:
 •  School
 • ,  Nieuws
 • Schoolfeest

  Schoolfeest woensdag 18 december.

   

  Kerstgala TooropMavo   18 december 2019

  20:30 tot 00:30 uur

  Kleding: “Black, White, Silver & Gold”

  Locatie:  V.I.P. Room  (Stadhuisplein 39, 3012 AR Rotterdam)

  Spelregels :

  • Het is wenselijk dat iedereen zich aan de dresscode houdt.
  • Het feest begint om 20:30 uur en is om 00:30 uur afgelopen. (natuurlijk kunnen/mogen leerlingen ook eerder opgehaald worden)
  • Leerlingen dienen voor 22:00 uur op het feest aanwezig te zijn.
  • Neem je schoolpas mee.
  • Het feest is een schoolactiviteit en dat betekent dat er niet gerookt mag worden en dat er geen alcoholische dranken geschonken worden.
  • Een leerling die vooraf alcohol heeft genuttigd kan de toegang tot het feest ontzegd worden. (zo nodig wordt er een blaastest afgenomen). De betreffende leerling dient naar huis te bellen en dient opgehaald te worden.
  • Een leerling die zich tijdens het feest misdraagt, wordt verwijderd van het feest. Deze leerling dient naar huis te bellen en dient opgehaald te worden.
  • Indien een introducee zich misdraagt, dienen zowel de introducee als leerling die verantwoordelijk is voor deze introducee het feest te verlaten. Ook dan wordt er naar huis gebeld.
  • Leerlingen van klas 1 en 2 worden, als zij opgehaald worden naar de auto begeleid.  (Op verzoek doen we dat natuurlijk  ook voor leerlingen van klas 3 en  4)
  • De dag na het schoolfeest hebben we Social X-mas. Alle leerlingen dienen die dag gewoon op tijd aanwezig te zijn bij hun activiteit. (Te laat e/o verzuim wordt die dag gewoon geregistreerd en wordt eveneens gemeld bij leerplicht).

   

  ! Wij gaan er vanuit dat het weer een ontzettend leuk feest wordt  en dat bovenstaande spelregels een bijdrage leveren aan de feeststemming!

  5 december 2019 / categorie:
 •  School
 • ,  Nieuws
 • Informatie Social X-mas

  Informatie Social X-mas

   

  klas 1: Schaatsen cadeautjes beurs

  klas 2: #share&care

   

  3 december 2019 / categorie:
 •  School
 • ,  Nieuws
 • Inschrijven #share&care

  27 november 2019 / categorie:
 •  School
 • ,  Nieuws
 • O-L-D gesprekken

  Ouder-Leerling-Docent gesprekken

  Op dinsdag 10 december zullen de O-L-D gesprekken zijn. Via deze LINK kunt u inschrijven voor de deze gesprekken. Inschrijving start op vrijdag 29 november om 8.00 uur en sluit op donderdag 5 december om 12.00 uur.

  Indien u na deze inschrijftermijn nog een afspraak wenst te maken dient u contact op te nemen met de administratie op tel: 010-4227623

   

   

  21 november 2019 / categorie:
 •  School
 • ,  Nieuws
 • Kunsthal klas 4

  Bezoek aan de Kunsthal door leerlingen van klas 4.

  Klik HIER voor de informatie brief.

  11 november 2019 / categorie:
 •  School
 • ,  Nieuws
 • Inschrijven O-L-M klas 4

  Inschrijven voor de ouder-leerling-mentor gesprekken voor klas 4.

  U kunt zich vanaf maandag 18 november 8.00uur tot vrijdag 22 november 12.00uur inschrijven voor de O-L-M gesprekken van klas 4.

  Klik HIER om in te schrijven.

  4 november 2019 / categorie:
 •  School
 • ,  Nieuws
 • Staking 6 november

  Geïnitieerde staking op 6 november.

   

  Woensdag 6 november is de TooropMavo gewoon open en vindt de schooldag plaats conform het reguliere rooster.

  De TooropMavo en de medewerkers steunen de beoogde doelen van de acties op 6 november wel, maar het stakingsmiddel wordt niet schoolbreed ingezet.

  (Er zijn overigens wel enkele collega’s die, op basis van een persoonlijke keuze, deelnemen aan de stakingsactie; dit heeft echter niet of nauwelijks invloed op het dagrooster van 6 november).

   

  18 oktober 2019 / categorie:
 •  School
 • ,  Nieuws
 • Toetsweek rooster klas 4

  Toetsweek rooster klas 4, SE 1

  klik hier voor het rooster.

  11 oktober 2019 / categorie:
 •  School
 • ,  Nieuws
 • Klas 2 Delft

  Klas 2 Delft

  Klik HIER voor de informatie brief.

   

  11 oktober 2019 / categorie:
 •  School
 • ,  Nieuws
 • Ouder-Leerling-Mentor gesprekken

  Ouder-Leerling-Mentor gesprekken

  Op dinsdag 29 oktober zijn de OLM gesprekken voor klas 1, 2 en 3.

  Hieronder kunt u het rooster vinden voor de klas van uw zoon/dochter. De leerlingen zijn terug te vinden op basis van hun leerlingnummer.

  KLIK HIER

   

  11 oktober 2019 / categorie:
 •  School
 • ,  Nieuws
 • Scholenmarkt klas 3 & 4

  Scholenmarkt klas 3 & 4 op donderdag 21 november.

  Klik HIER voor de informatiebrief.

   

  26 september 2019 / categorie:
 •  School
 • ,  Nieuws
 • klas 3 Tekenen uitstap

  klas 3 Tekenen uitstap

  Brief

  26 september 2019 / categorie:
 •  School
 • ,  Nieuws
 • Generation Discovery festival klas 1

  Generation Discovery festival klas 1

  Brief

  13 september 2019 / categorie:
 •  School
 • ,  Nieuws
 • Ouderavond klas 3 en 4

  Ouderavond klas 3 en 4

  Hieronder kunt de de presentaties bekijken:

  Klas 3 plenair

  Klas 3 met de mentor

  Klas 4 plenair

  Klas 4 met de mentor

  12 september 2019 / categorie:
 •  School
 • ,  Nieuws
 • ouderavond klas 1 en 2

  Ouderavond klas 1 en 2

   

  hier onder kunt u de presentaties van de informatie avond bekijken.

  klas 1 plenair

  klas 1 met de mentor

  klas 2 plenair

  klas 2 met de mentor

  21 juni 2019 / categorie:
 •  School
 • boeken bestellen

  In onderstaand filmpje geeft vandijk.nl uitleg over hoe de boeken kunnen worden besteld.