Downloads

Op deze pagina kunt u bestanden downloaden:

Schoolgids 

Schoolplan

Digitaal doorstroomdossier klas 4 - MBO

Do's and Don't's bij toetsen

Het Atelier

De presentaties die op de ouderavond van 20 februari en 17 juni zijn gegeven, staan op de pagina voor de ouderavonden.

PTO-PTA: 

Oudernieuwsbrief 1, september 2019