Downloads

KOp deze pagina kunt u bestanden downloaden:

Schoolgids

Schoolplan

Digitaal doorstroomdossier klas 4 - MBO

Do's and Don't's bij toetsen

Het Atelier

De presentaties die op de ouderavond van 20 februari en 17 juni zijn gegeven, staan op de pagina voor de ouderavonden.

Ouderavonden 4 en 5 september:

Klas 1, plenair

Klas 1, mentor

Klas 2, plenair

Klas 2, mentor

Klas 3, plenair

Klas 3, mentor

Klas 4, plenair

Klas 4, mentor

PTO-PTA: (wordt binnenkort aangepast voor 2018-2019)