Downloads

Op deze pagina kunt u bestanden downloaden:

Schoolgids 

Schoolplan

Do's and Don't's bij toetsen

 

De presentaties die op de ouderavond zijn gegeven, staan op de pagina voor de ouderavonden.