Kandidaten voor de schoolredactie kunnen zich aanmelden bij mevr. Delaporte.