Leerlingenraad

De TooropMavo heeft een actieve leerlingenraad. Deze leerlingenraad denkt mee over het onderwijs, de organisatie en de regelgeving op de TooropMavo. Natuurlijk speelt de leerlingenraad ook een actieve rol bij het organiseren van schoolfeesten of schoolevenementen.

Naast de leerlingenraad bestaat er ook een klankbordgroep. Deze klankbordgroep bestaat uit enkele ouders, enkele medewerkers van de TooropMavo en enkele afgevaardigden uit de leerlingenraad. Vanuit verschillende invalshoeken wordt tijdens zo'n overleg gekeken naar actuele zaken op de TooropMavo. Meestal levert dit een advies op voor de schoolleiding. Er zijn ongeveer vier bijeenkomsten van de klankbordgroep per schooljaar.