Kwaliteitskaart

Examenresultaten

  percentage geslaagd gemiddeld cijfer Centraal examen
2019 95 6,5
2020 100 afname heeft niet plaatsgevonden
2021 100 6,6

De algemene doelstelling om met het examenresultaat boven het landelijk gemiddelde te scoren is de laatste jaren altijd gehaald.

Doorstroomresultaten:

 

2019

2020

2021

Klas 1 -> Klas 2

Bevorderd

92%

92%

93%

Bevorderd naar andere opleiding (incl. Havo 2)

8%

5%

4%

Gedoubleerd

 

3%

3%

 

Klas 2 -> Klas 3

Bevorderd

94%

81%

85%

Bevorderd naar andere opleiding (incl. Havo)

5%

10%

7%

Gedoubleerd

1%

9%

8%

 

Klas 3 -> Klas 4

Bevorderd

91%

97%

95%

Bevorderd naar andere opleiding

1%

1%

0%

Gedoubleerd

8%

2%

5%Het oordeel van de inspectie, gemiddelde over de afgelopen 3 jaar = 'Goed'. Dat is de hoogst haalbare beoordeling.
Voor aanvullende kwaliteitsindicatoren zie ook: www.scholenopdekaart.nl