Magister

De school stelt aan de ouders en leerlingen inlognamen en wachtwoorden ter beschikking om Magister te kunnen raadplegen. Deze gegevens komen aan het begin van het schooljaar beschikbaar. 
De inlognamen en wachtwoorden voor de nieuwe leerlingen worden meestal in de tweede of derde week overhandigd.( De eerste weken wordt nog met een papieren rooster gewerkt)
Klik op de knop hiernaast om contact te maken met de Magisterwebportal en voer uw inlognaam en wachtwoord in.

Magistercodes

De TooropMavo hanteert een vast aantal codes in de absentieregistratie van Magister. Hieronder treft u de betekenis van deze codes: 

Code Omschrijving
Geoor­loofd
On­geoor­loofd
Opmerking
BV
Bijzonder verlof
X
 
Alle verlof vol­gens normen leer­plicht
GI
Geschorst intern
X
 
Bijv. vier­kant rooster
GE
Geschorst extern
X
 
Zoals mel­ding Onder­wijs­inspectie, leer­plicht etc.
LZ
Leerlingzorg
X
 
Bijv. School­maat­schappelijk werk, psycholoog, leerling­begelei­ ding, OOVR
MB
Medisch bezoek
X
 
Zoals dokter, tand­arts, zieken­huis etc.
OA
Ongeoorloofd absent
 
X
 
GA
Geoorloofd absent
   
ST
Stage
X
 
 
TR
Te laat met reden
X
 
‘Vertraging OV’ kan in op­merkings­regel ver­meld wor­den
TL
Te laat zonder reden
 
X
 
VW
Verwijderd
X
 
Verwijderd uit 
de les
ZK
Ziek
X
 
‘Ziek naarhuis’ kan in opmerkings­regel ver­meld wor­den