Schoolboeken

De schoolboeken worden gratis verstrekt. De TooropMavo betaalt de boeken uit een vergoeding die zij van de overheid ontvangt. 

Onze school heeft met Van Dijk afgesproken dat zij het boekenpakket leveren. 
De leerling en zijn/haar ouders/verzorgers kunnen het boekenpakket bestellen via de website van VanDijk.nl. Vul dan als plaats in "Rotterdam", kies uit de lijst "de Tooropmavo" (LET OP: staat dus bij de "d"), en vervolgens de juiste klas. Bij het eerste bezoek aan de website van Van Dijk moet er een account worden aangemaakt.

Op de pagina van de vakkenpakketten is het gekozen pakket te raadplegen.

Op de website van Van Dijk kun je:

  • je gegevens aanpassen,
  • een inleverformulier downloaden,
  • de bestelstatus checken,
  • melden dat een artikel niet is geleverd,
  • een retourzending aanvragen of
  • een annulering doorgeven

Gebruik

Het bestuur heeft in samenspraak met VanDijk.nl afgesproken dat er geen borg in rekening wordt gebracht bij de bestelprocedure. De leerlingen krijgen het boekenpakket dus in bruikleen. De leerlingen (en de ouders/verzorgers) hebben de verantwoordelijkheid om op een juiste wijze met de boeken om te gaan. Indien er bij inlevering aan het einde van het schooljaar schade of verlies wordt geconstateerd, zal van Dijk de kosten hiervan in rekening brengen bij de gebruiker of diens wettelijke vertegenwoordiger. Wij raden het kaften van boeken dan ook sterk aan.