Op de TooropMavo verloopt de vakkenpakketkeuze in de klassen 1, 2 en 3 volgens een bepaald programma. Hieronder treft u in het kort dat programma aan.

In de maanden november/december verzorgt de TooropMavo voorlichtingsavonden voor de ouders over deze vakkenpakketkeuze. Mocht u deze avond hebben bezocht of juist hebben gemist en behoefte hebben deze informatie alsnog in te zien, dan kunt u in onderstaand aanklikken om de presentatie in pdf-formaat te openen.

Klas 1
1. Voorlichting vakkenpakketten (20 februari 2018)
2. Komen tot een vakkenpakket tweede klas (alleen 2A, B en C)

Klas 2
1. Voorlichting vakkenpakketten (20 februari 2018)
2. Komen tot een vakkenpakket derde klas (8 vakken) 

Klas 3
3. Voorlichting examenpakket (17 januari 2018)
4. Komen tot een examenpakket (6 vakken)

5. Voorlichting vervolgopleiding
6. Kiezen van een vervolgopleiding. (MBO/Havo/anders)

Tijdpad

November: voorlichting ouders en leerlingen onder- en bovenbouw over pakketten en examen.
December: eerste voorlopige keuze vakkenpakket klas 3 en 4. 
Januari: gesprekken leerling/ouders - mentor/decaan n.a.v. de pakketkeuze/vervolgopleiding.

De leerlingen kiezen het pakket in het programma Qompas, dat ze gebruiken bij loopbaan oriëntatie en begeleiding (LOB).

Februari: aanmeldingen vervolgopleiding.
April: definitieve vakkenpakket klas 3 en 4.
Juli: eventuele wijzigingen in eindvergadering.