Op de TooropMavo verloopt de vakkenpakketkeuze in de klassen 1, 2 en 3 volgens een bepaald programma. Hieronder treft u in het kort dat programma aan.

In de maand maart verzorgt de TooropMavo voorlichtingsavonden voor de ouders over deze vakkenpakketkeuze. Mocht u deze avond hebben bezocht of juist hebben gemist en behoefte hebben deze informatie alsnog in te zien, dan kunt u in onderstaand aanklikken om de presentatie te openen.

Klas 1
1. Voorlichting vakkenpakketten (2020)
2. Komen tot een vakkenpakket tweede klas (alleen 2A, B en C)

Klas 2
1. Voorlichting vakkenpakketten (2020)
2. Komen tot een vakkenpakket derde klas (8 vakken) 

Klas 3
3. Voorlichting examenpakket (2020)
4. Komen tot een examenpakket (6/7 vakken)

5. Voorlichting vervolgopleiding
6. Kiezen van een vervolgopleiding. (MBO/Havo/anders)

Tijdpad

maart: voorlichting ouders en leerlingen onder- en bovenbouw over pakketten en examen.
eind maart: eerste voorlopige keuze vakkenpakket klas 3 en 4. 
april: gesprekken leerling/ouders - mentor/decaan n.a.v. de pakketkeuze/vervolgopleiding.

De leerlingen kiezen het pakket door onderstaand keuzeformulier in te vullen:

klas 1

klas 2

klas 3

Februari: aanmeldingen vervolgopleiding.
April: definitieve vakkenpakket klas 3 en 4.
Juli: eventuele wijzigingen in eindvergadering.