Verlof

In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om extra verlof aan te vragen van school. Het gaat dan om verlof buiten schoolvakanties. Voor verlof tot en met tien dagen is de schooldirecteur bevoegd hierover te beslissen, eventueel in overleg met de Leerplicht en altijd met inachtneming van wet- en regelgeving. 
Bij aanvragen van elf schooldagen of meer ligt deze bevoegdheid bij de Leerplichtambtenaar.

Formulier

Het onderstaande formulier moet door de ouders/verzorgers en de school worden ingevuld. De aanvraag gebeurt op verantwoordelijkheid van de ouders of verzorgers.

Aanvraag extra verlof tot en met tien dagen.

Wilt u meer informatie? Of een aanvraag voor extra verlof van meer dan tien dagen indienen? U kunt daarvoor terecht op de website van de gemeente Rotterdam.