Blended Learning

In schooljaar 2021-2022 zijn wij gestart met 'Blended Learning'. Dit betekent dat de leerlingen naast hun boek ook de beschikking hebben over een eigen device (laptop). Het gebruik van de laptop zorgt niet alleen voor een gevarieerder onderwijsaanbod, maar zorgt er ook voor dat we met behulp van digitale methodes beter kunnen differentiëren. Daarnaast kan je met een laptop gemakkelijk ondersteunende informatie vinden en kunnen opdrachten/verslagen direct en efficiënt gemaakt worden. 

De laptop wordt geleverd door The Rent Company waar de ouder(s)/verzorger(s) een overeenkomst mee af kunnen sluiten. De bedoeling is dat alle leerlingen in de toekomt gebruik gaan maken van een eigen device.