Cult-uur

De doorlopende leerlijn ‘cultuur’ begint in klas 1 met een ‘Cult-uur’ in het lesrooster. Leerlingen beginnen daar met het opbouwen van een Cultuurportfolio. In leerjaar 2 krijgt dit een vervolg met cultuurdagen onder begeleiding van de mentor en in leerjaar 3 wordt er een cultuurweek georganiseerd. Conform het examenprotocol wordt het vak CKV (Culturele Kunstzinnige Vorming) daarmee afgerond. Het gehele cultuurtraject, van het wekelijkse uur in de brugklas, via de cultuurdagen in de tweede klas en de cultuurweek in klas 3, bepaalt de beoordeling voor CKV. De bedoeling is dat leerlingen kunst en cultuur als leuk en interessant ervaren en het als een vanzelfsprekend onderdeel van hun leven gaan zien. Ze leren wat hun eigen culturele geschiedenis is, maar krijgen ook inzicht in de culturele achtergrond van anderen.
Verder is er tijdens het ‘Cult-uur’ ook ruimte voor het bezoeken van musea of excursies vanuit andere vakgebieden.