Fine Art

In alle klassen op de TooropMavo wordt een volledige leergang Beeldend Vormgeven aangeboden. In de onderbouw heet dit vak fine Art. Samen met vak media Design vormt dit vak de stroming Art&Design binnen de TooropMavo. Bij fine Art ben je niet alleen aan het tekenen en schilderen, maar krijg je ook kennis van grafische technieken zoals vlakdruk. Ook kunstbeschouwing en bezoeken aan musea zijn onderdelen van het programma. In klas 3 en klas 4 kan dit vak in het examenpakket gekozen worden.

De TooropMavo heeft voor dit bijzondere vak een speciaal fine Art lokaal ingericht.

Wie kiest voor fine Art
Ten eerste natuurlijk de leerlingen die creatief zijn en het leuk vinden om beeldend te denken en te werken. Maar fine Art is er ook voor leerlingen die denken aan een vervolgopleiding in een creatieve richting. De TooropMavo heeft een samenwerkingsverband met het Grafisch Lyceum, hetgeen betekent dat er overleg is over vakinhoudelijke zaken en de aansluiting van het onderwijs optimaal is. Daarnaast heeft de TooropMavo ook een samenwerkingsverband met het Lyceum Rotterdam, afd. Beeldend, zodat ook een opstroom naar de Havo Beeldende Vormgeving tot de mogelijkheden behoort.

Voor meer informatie over fine Art kun je contact opnemen met dhr. F. Theunis.