Resultaten en opbrengsten

Examenresultaten

  percentage geslaagd gemiddeld cijfer Centraal examen
2018 94 6,5
2019 95 6,5
2020 100 afname heeft niet plaatsgevonden

De algemene doelstelling om met het examenresultaat boven het landelijk gemiddelde te scoren is de laatste jaren altijd gehaald.

Doorstroomresultaten:

    2018 2019 2020
Overgang klas 1- klas 2 bevorderd 86% 92% 92%
bevorderd naar andere opleiding (incl. havo 2) 14% 8% 5%
Overgang klas 2 - klas 3 bevorderd 91% 94% 81%

bevorderd naar andere opleiding (incl havo opleiding)

8% 5% 10%
gedoubleerd 1% 1% 9%
Overgang klas 3 - klas 4 bevorderd 96% 91% 97%
naar andere opleiding 1% 1% 1%
gedoubleerd 3% 8% 2%Het oordeel van de inspectie, gemiddels over de afgelopen 3 jaar = 'Voldoende'. ('voldoende = de hoogst haalbare score!)
Voor aanvullende kwaliteitsindicatoren zie ook: www.scholenopdekaart.nl