Mavo en Havo-onderbouw

Het onderwijsprogramma in de onderbouw kenmerkt zich door een differentiatie die gericht is op de mogelijkheden en de belangstelling van de leerlingen.
Er zijn twee Mavo/Havo-klassen (1D en 2D) waarbij het onderwijs gericht is op een mogelijke doorstroom naar de Havo. Om deze doorstroom zo succesvol mogelijk te maken, werkt de TooropMavo met RTTI. Hiermee krijgen we beter inzicht in de vaardigheden in de leerstrategieën van de leerlingen.
Verder wordt er in klas 1A een extra uur Nederlands (Taalmix), in 1B een extra uur Rekenvaardigheden en in 1C een extra uur mediaDesign aangeboden.
In klas 1D (Mavo/Havo) wordt een extra uur wiskunde aangeboden.
De resultaten worden met behulp van RTTI-toetsen, op 2 niveaus, weergegeven in de M/H klassen.