De Missie

 • De TooropMavo wil leerlingen uitdagen en begeleiden bij het ontwikkelen van hun talenten op het gebied van kennis, vaardigheden en maatschappelijke betrokkenheid.

 

De Visie

 • De TooropMavo is een kleinschalige school met een veilige leeromgeving, waarin respect bestaat voor elkaars talenten en mogelijkheden.
 • De TooropMavo staat voor kwalitatief goed onderwijs met persoonlijke aandacht voor de individuele leerling.
 • De TooropMavo wil samen met leerlingen en ouders vorm geven aan een onderwijsconcept, waarbij oog is voor maatschappelijke verantwoordelijkheid en burgerschap.

 

Onderwijskundige Profilering

 • Een doorlopende leerlijn op het gebied van fine Art & media Design met het Grafisch Lyceum.
 • Een doorlopende leerlijn op het gebied van Theater met de TheaterHavo/Vwo en de TheaterMBO.
 • Een doorlopende leerlijn Beeldende Vorming in samenwerking met het Lyceum Rotterdam.
 • Een samenwerking met het Hout- en Meubileringscollege.
 • Een Mavo/Havo-klas in de onderbouw.
 • Vakoverstijgend onderwijs gekoppeld aan projecten, activiteiten, excursies, cultuurreizen en werkweken.

 

Sterke punten

 • Een goed leerlingvolgsysteem voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen.
 • Nauwelijks lesuitval.
 • Goede examenresultaten.
 • Werkweken, cultuurreizen en excursies.
 • Verschillende Plus-programma's (Theater, Het Atelier, Spaans, Sport en Techniek).
 • Een mooi, modern en overzichtelijk schoolgebouw.

! De TooropMavo voorziet niet in Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO).