Missie

De Missie

 • Het bieden van kwaliteitsonderwijs met aandacht voor iedere leerling in een kleinschalige, prettige en veilige leeromgeving waarin talentontwikkeling, samenwerking en maatschappelijke betrokkenheid wordt gestimuleerd en gerespecteerd.

 

De Visie (zie uitgebreide versie in onze schoolgids)

 • Veelzijdige kennis en moderne vaardigheden
 • Respectvolle en volwaardige deelname aan de maatschappij
 • Begeleiding naar zelfstandigheid en zelfbewustzijn
 • Een lerende organisatie

 

Onderwijskundige Profilering

 • Modern onderwijs met oog voor toekomstbestendige vaardigheden.
 • Een verlengde brugklas. Mavo/Havo-klassen in leerjaar 1 en 2.
 • Een doorlopende leerlijn op het gebied van fine Art & media Design met het Grafisch Lyceum Rotterdam.
 • Theater als examenvak met een doorlopende leerlijn naar de TheaterHavo/Vwo en de TheaterMBO.
 • Een doorlopende leerlijn Beeldende Vormgeving in samenwerking met het Lyceum Rotterdam.
 • Een doorlopende cultuurleerlijn met een CKV-portfolio van klas 1 t/m 3.

 

Sterke punten

 • Een goed leerlingvolgsysteem voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen
 • Nauwelijks lesuitval
 • Goede examenresultaten
 • Werkweken, cultuurreizen, excursies en buitenschoolse activiteiten
 • Verschillende Plus-programma's (Theater, Beeldende vorming, Sport, Microsoft Office en Techniek).
 • Een mooi en overzichtelijk schoolgebouw.

 

! De TooropMavo voorziet niet in Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO).