Theater Plus-Programma (mw. M. Wiersma / mw. A. Ferguson)

Leerlingen uit klas 2, 3 en 4 die hun interesse voor 'theater'/'podiumkunsten' willen verbreden kunnen zich aanmelden voor het arrangement 'Theater buiten de deur'. Dit plusprogramma vindt namelijk hoofdzakelijk buiten school plaats. Denk hierbij aan een theaterbezoek, een bezoek aan een repetitie, een workshop of een presentatie. Aan dit plusprogramma zijn beperkte kosten verbonden. Leerlingen die zich opgeven voor dit programma tekenen in op het complete arrangement.

Techniek Plus-Programma (mw. S. Krul / Dhr. J. Catijn)

Om leerlingen meer kennis te laten maken met de praktische techniek is er voor de leerlingen van klas 1 en 2 een plusprogramma Techniek. Leerlingen kunnen zich per rapportperiode aanmelden voor dit programma en volgen dit programma dan een hele periode. Ze gaan onder andere aan de slag met: chemie & techniek, technisch ontwerpen en robotica. Ze ontdekken waar hun talenten liggen en kunnen daarna een gerichtere sectorkeuze maken in de bovenbouw.

Beeldend Plus-Programma (Het Atelier) 

Alle leerlingen, met een maximum aantal van vijftien, zijn welkom in Het Atelier waar ze zich extra kunnen bekwamen in de teken- en schilderkunsten met behulp van korte opdrachten. Kleine tekenexcursies zijn ook opgenomen in het programma. 

Sport Plus-Programma (dhr. T. van Leeuwen / dhr. F. Malzer)
Er is een apart plusprogramma Sport voor leerjaar 1, leerjaar 2 en de bovenbouw. Leerlingen kunnen zich aan het begin van het schooljaar opgeven voor het betreffende plusprogramma Sport. Het programma zorgt op het gebied van sport(en) zowel voor verbreding als voor verdieping. Leerlingen die het gehele programma succesvol doorlopen, ontvangen hiervoor bij hun diploma een certificaat. Een waardevol document als je kiest voor een vervolgopleiding waarbij sport belangrijk is. Voorafgaand aan het programma kan er een motivatiegesprek en/of sporttest plaatsvinden.

Microsoft Office (mw. P. Delaporte)

Steeds vaker wordt er een beroep gedaan op de digitale vaardigheden van de leerlingen. Soms verrassen ze ons met die vaardigheden; regelmatig blijkt echter dat het gebruikt van Word, Excel en het maken van een PowerPoint toch nog voor problemen zorgt. Daarom bieden wij de leerlingen de mogelijkheid om nader kennis te maken met deze programma's. Dit plusprogramma bestaat uit 6 lessen en wordt vier keer per jaar aangeboden.