Theater Plus-Programma

Leerlingen die zich verder willen ontwikkelen in het vak ‘theater’ kunnen het vak kiezen in hun vakkenpakket. Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid voor leerlingen in klas 2 en 3 om buiten de reguliere lessen het plusprogramma te volgen. De leerlingen van klas 4 kunnen een eigen plusprogramma volgen en sluiten dit af met een eigen productie op het Eenakter Festival.

Techniek Plus-Programma

Om leerlingen meer kennis te laten maken met de praktische techniek is er voor de leerlingen van klas 1 en 2 een plusprogramma Techniek. Leerlingen kunnen zich per rapportperiode aanmelden voor dit programma en volgen dit programma dan een hele periode. Ze gaan onder andere aan de slag met: chemie & techniek, technisch ontwerpen en robotica. Ze ontdekken waar hun talenten liggen en kunnen daarna een gerichtere sectorkeuze maken in de bovenbouw.

Beeldend Plus-Programma (Het Atelier)

Alle leerlingen, met een maximum aantal van vijftien, zijn welkom in het Atelier waar ze zich extra kunnen bekwamen in de teken- en schilderkunsten met behulp van korte opdrachten. Kleine tekenexcursies zijn ook opgenomen in het programma. Het atelier is op donderdagmiddag van 15:00 tot 16:00 uur onder begeleiding van de heer Baar.

Sport Plus-Programma
Er is een apart plusprogramma Sport voor leerjaar 1, leerjaar 2 en de bovenbouw. Leerlingen kunnen zich aan het begin van het schooljaar opgeven voor het betreffende plusprogramma Sport. Het programma zorgt op het gebied van sport(en) zowel voor verbreding als voor verdieping. Leerlingen die het gehele programma succesvol doorlopen, ontvangen hiervoor bij hun diploma een certificaat. Een waardevol document als je kiest voor een vervolgopleiding waarbij sport belangrijk is. Voorafgaand aan het programma kan er een motivatiegesprek en/of sporttest plaatsvinden.

Spaans Plus-Programma

Alle leerlingen, met een maximum aantal van twintig, kunnen vanaf schooljaar 2018-2019 het plusprogramma ‘Spaans voor beginners’ volgen. Dit plusprogramma wordt verzorgd door een ervaren docente Spaans en vindt iedere donderdag plaats van 15:00 tot 16:00 uur. Bij een goed resultaat kan de leerling het schooljaar daarop het plusprogramma ‘Spaans voor gevorderden’ volgen.