Profiel

 De TooropMavo staat bij ouders, leerlingen en basisscholen bekend als een kleinschalige, persoonlijke MAVO met uitstekende resultaten. Die resultaten reiken gelukkig verder dan alleen mooie cijfers en een hoog slagingspercentage.

Het creëren van een veilig leerklimaat, het ontwikkelen van talenten op het gebied van theater, grafische vormgeving, media design, sport, techniek en maatschappelijke betrokkenheid zijn in onze ogen zeker zo belangrijk.

De TooropMavo is een school waar je gezien wordt; waar we oog hebben voor elkaars mogelijkheden en waar je jezelf kunt zijn. Daarmee leggen we de basis om met elkaar te leren, te ontwikkelen en plezier te hebben. De eretitel ‘Excellente school’, die nog steeds van kracht is, ervaren wij als een bevestiging hiervan.

  • Een doorlopende leerlijn op het gebied van fine Art & media Design met het Grafisch Lyceum.
  • Theater als examen vak met een doorlopende leerlijn naar de TheaterHavo/Vwo en de TheaterMBO. Een doorlopende cultuurleerlijn van klas 1 t/m 3 wordt afgesloten met een CKV-portfolio.
  • Een doorlopende leerlijn Beeldende Vorming in samenwerking met het LyceumRotterdam.
  • Een Mavo/Havo- klas in de onderbouw.
  • Vakoverstijgend onderwijs gekoppeld aan projecten, activiteiten, excursies, Cultuurreizen en werkweken.