Schoolplan

Dit meerjarenschoolplan geeft richting aan ons beleid op de verschillende beleidsterreinen. Ondanks dat deze beleidsterreinen veelal een integraal karakter kennen en elkaar zodoende ondersteunen en versterken, hebben we in dit schoolplan toch getracht om elk terrein afzonderlijk te beschrijven.

U vindt een link naar het schoolplan bij de downloads.