Technologie & Toepassing

Vanaf 2024 moet er binnen de Theoretische Leerweg (TL/Mavo) een praktijkgericht programma aangeboden worden. Dit programma krijgt vorm via een leerroute in klas 3 en 4 en is in de toekomst verplicht voor ieder leerling. De TooropMavo heeft gekozen voor het praktijkgerichte programma T&T (Technologie & Toepassing). Dit programma bestrijkt alle sectoren en sluit daardoor goed aan bij de diverse vervolgopleidingen. Techniek en zeker de moderne techniek komt tegenwoordig in vrijwel alle beroepen voor. Bij het vak T&T buigen de leerlingen zich over een vraagstuk uit één van deze sectoren (gebieden) en gaan zij in een groepje op zoek naar de oplossing en maken zij daar een ontwerp van. Dit presenteren zij vervolgens weer aan de opdrachtgever. Samenwerken, creativiteit, ontwerpen, digitale geletterdheid en presenteren zijn vaardigheden die bij dit vak centraal staan. De TooropMavo behoort tot een selecte groep van pilotscholen en biedt het vak volgend jaar voor het eerst aan in de klas 3. Vanaf schooljaar 2022-2023 volgen alle leerlingen in leerjaar 3 T&T. Het vak T&T wordt in het jaar daarna een verplicht examenvak in leerjaar 4 en is daarmee één van de zeven afstudeervakken.