De TooropMavo heeft voor dit bijzondere vak een speciaal theater lokaal ingericht.

In de onderbouw, de eerste twee schooljaren, van de TooropMavo wordt het vak theater aangeboden. Bij theater leer je door middel van rollenspel om te gaan met allerlei situaties uit het dagelijks leven. Je speelt niet alleen maar beoordeelt ook het spel van je klasgenoten. Je leert acteren en zelfs je eigen stukken schrijven. In klas 3 en klas 4 kan het vak gekozen worden in het vakkenpakket en kunnen de leerlingen hier ook examen in doen. 

Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid voor leerlingen in klas 2 en 3 om buiten de reguliere lessen het plusprogramma te volgen. 
De leerlingen van klas 4 kunnen een eigen plusprogramma volgen en sluiten dit af met een eigen productie op het Eenakter Festival.

Wie kiest voor theater+? 
 
Theater+ wordt gekozen door expressieve kinderen die meer dan normalebelangstelling hebben voor een vervolgopleiding met drama en expressie. De TooropMavo heeft een samenwerkingsverband met de TheaterHavo/VWO en het TheaterMBO, hetgeen betekent dat er overleg is over vakinhoudelijke zaken en de aansluiting van het onderwijs optimaal is. Dit vergemakkelijkt de doorstroom

Voor meer informatie over theater kun je contact opnemen met mevr. M. Wiersma of mevr. A. Ferguson.